Världsliga problem…

Problem härstammar från grekiskans problema vilket betyder;
det förelagda, uppgift.
Många använder ordet i betydelsen svårighet, andra ser hellre betydelsen utmaning.

Genom att skapa oss en överblick över utmaningarna kan vi hitta möjligheterna och lösningarna.
Om vi har mål uppsatta gäller det att nå dessa och för att kunna navigera framåt mot målen vill vi kunna läsa av vägen så att vi säkert och tryggt tar oss fram utan att hamna i problemen.

Vissa problem som uppstår kan vara svåra att förutse.

Konsekvenserna som problemen orsakar kan få väldigt stor påverkan på oss, ingen olycka kommer ensam brukar vi kunna säga.
Följdeffekterna skall aldrig bortses från men har vi kontroll över händelserna och har gjort konsekvensanalyserna går det snabbare att komma tillbaka till ett normalläge.

Genom informationstekniken kan vi få lite bättre kontroll över olika händelser i vår omvärld och därigenom skapa lite handlingsfrihet och trygghet.

’Igår’ var den omedelbara närheten den närmaste omgivningen men idag är hela världen vår omedelbara närhet. Det som händer ’där’ kan få konsekvenser ’här’ och omvänt.

Det känns skönt och tryggt att veta att ’här’, i vår omedelbara omgivningen, händer inte så mycket och skall vi ut och resa, besöka någon, handla med någon, samverka med någon annan ’där’ kan det vara bra att veta vad som händer, om det finns några problem och om det har uppstått några konsekvenser… ja, detta kanske är ett världsligt problem…graden och konsekvenserna av de olika problemen det tål att tänkas men först måste man veta vad som händer och kan hända genom lite omvärldsbevakning…

I länken nedan kan du studera lite pågående ”problem” i vår omvärld…

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

Skynda långsamt

Fort och fel …säger uttrycket

Inför stundande tider av semester och ledighet vill vi gärna få klart allt så att vi kan gå på ledighet utan att ha massa saker ogjorda. Det är lätt att stressa på och då finns större risk att vi slarvar, att vi springer så fort att vi inte hinner med utan lätt snubblar.

Exempelvis, inför och under denna period av ledigheter finns det de som tar tillfället i akt och utnyttjar situationen vilket kan hota sig. Det är vanligt att antalet bluffakturor ökar under denna perioden. Oavsett vad du ägnar dig åt i företaget eller organisationen så skall du behålla de rutiner som du har haft under övriga delar av året. Att improvisera och gena i kurvan nu kan få förödande konsekvenser!

Gör en kontroll och påminn varandra om att ta det lugnt!

Skynda långsamt så kommer du tryggt och säkert i mål och får den välbehövda och välförtjänta vila och avkoppling som du/ni jobbat för att kunna få.

Koppla av, njut av lugnet med känslan av att du gjort det du skall, du skyndade långsamt och tog dig tryggt och säkert i mål. Du snubblade inte på upploppet, du vann över stressen för du bibehöll fokus hela vägen ut. Grattis till en välförtjänt kommande period med avkoppling och vila!

Utvecklingen går inte precis långsammare nu än igår…

Vi jobbar mer mobilt och på språng genom bärbara datorer (laptops), plattor (”paddor”) och mobiltelefoner som knappt längre är telefoner utan små datorer. Som användare vill vi ha de olika verktyg och system som passar mig som enskild bäst.
2009 myntades för första gången uttrycket ”BYOD” (Bring Your Own Device) och diskussionen tog rejäl fart 2011. De senaste åren har det blivit mer krav på att individuellt få arbetsverktyg men detta kan ställa det. Det kan bli dyrt och äventyra hela verksamheten.

En i mängden…

Någon vill köra med sin egna Mac- eller PC-dator, kanske få använda ett helt annat operativsystem och någon annan vill prompt ha en viss typ av telefon. Detta leder till utmaningar för såväl stödfunktioner såsom inköp, och IT-driftavdelningar men i slutändan skall verksamhetsledningen förstå vad och hur den skall fatta beslut i frågan. Det gäller att skapa en samordning och faktabaserade besluten.

Det gäller att få kontroll på både ekonomi, drift, säkerhet och funktionalitet och då är det lätt att man skapar regelverk vilket i värsta fall kan leda till att du som användare ”mörkar” användandet för du ville ha ditt system, din flexibilitet.

När nu det mobila arbetssättet ökar ännu mer kanske du hittar en ”app” (applikation)som tycker är smart och stödjer dig i ditt arbete. Och det var ju så enkelt att installera den på din telefon och gratis var den dessutom! Det kan väl inte vara så tokigt.

Nu finns inte uttrycket ”BYOS” (Bring Your Own Software) men diskussionerna kanske kommer att komma eller åtminstone borde diskussionen komma upp.

Det är verksamheten som måste styra VAD och HUR det skall arbetas varför det är alldeles utmärkt att ta upp dessa frågor i ert egna verksamhetsutvecklingsarbete. Stödfunktionerna kan, precis som det benämns, stödja verksamheten med att ta fram rätt underlag för beslut.

Det är många olika aspekter som bör belysas innan det införs ett system eller programvara.
Om det blir tokigt kan du som enskild bli den lilla tuvan som välte hela lasset och det är ju inte så bra.

Konsekvenshantering

Eye in the sky…Bra film som kan nyttjas i utbildningssyfte

Du kan använda dig av lite olika medel och metoder för att skapa livsviktiga diskussioner i en grupp…

Ta denna mycket intressanta film vilken visar på konsekvenserna och problematiken i beslut mellan strategisk och operationell nivå där värderingar har den största påverkan oavsett.

Exempel på frågor ledande till diskussionen efteråt är;

Vem tar konsekvenserna av fattade beslut och hur påverkar det övriga medverkande?
Vad är rätt och vad är fel?
Kan du ställa dig bakom fattade beslut?
Vart går din egen gräns för lojalitet?
Vilken värdegrund skall vi ha i vår organisation?

Dygnets alla timmar…

Det är fantastiskt vilka möjligheter vi har idag…
Det mesta går att göra ”online”, kanske lite för mycket ibland…

Du har väl lämnat in deklarationen, för det går ju sedan många år tillbaka att göra på nätet men du vet väl att du också kan lämna innan den efter 2 maj …du kan ju få anstånd intill den 16 juni men då skulle ansökan om det varit inne lite tidigare. Ja, det enklaste är väl att hålla deadline…
För företag är det fantastiskt vad det går att göra nästan dygnet runt…och många deadlines blir det…
Det är tur för oss människor, såväl om du är företagare eller löntagare att vissa myndigheter verkar tänka att vi skall ha ett ”normalt” liv.
Det är kanske tur att skattemyndigheten har stängt på nätet några timmar på nätet – ja, man kan ju undra om de har några små, små människor som sitter inträngda i servrarna och måste få gå ut och sträcka på sig emellanåt…Vid bankerna verkar de ha väldigt långa bensträckare…
😉
Nu tar vi oss alla en bensträckare eller ryggrätare och kommer tillbaka med förnyade krafter och möter en ny morgondag, pigga och fräscha!
Skulle du nu drömma om någon bit här eller där, släpp då ut dem och gör som skatteverket och ge impulserna eller elektronerna ledigt några timmar så de får vila upp sig.
Väl mött till en ny skön morgondag där resultaten inte lär vänta på sig…

Resurser och möjligheter…

Våra bibliotek som finns runt om i landet är en fantastiskt samhällelig resurs.
Är du på tillfälligt besök i en stad och behöver en stund för enskilt arbete eller sätta dig in i lokala frågor och information, ja då är det bara att knata in.
Fantastiskt!
Lätt att ta för givet!
Det är ett fantastiskt land vi lever i!

Aktörsanalysen…

Det finns några riktiga ”pärlor” skapade inom musikvärlden som kan ge lite tankar till oss i vardagen.

Lisa Ekdahl sjunger i en av sina visor i refrängen


Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag
Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Arja Sajionmaa, hon sjunger


Vem är du?
Vem är jag?
Levande charader
Spelar alla roller så bra
Ingen kan väl ana nåt

Nu sitter du där läsandes och tänker…vad i hela friden tänker han nu…

I alla arbeten eller göranden oavsett vad vi företar oss så är det alltid viktigt att fundera till på VEM som skall göra något, VEM som är berörd, VEM som kan blir påverkad eller VEM som skall påverkas.

Det finns direkta och indirekta aktörer, goda och mindre goda aktörer, ja, många olika typer av aktörer med sina agendor.

Det är ganska vanligt att vi glömmer bort en genomarbetad aktörsanalys.

Det finns några aspekter att fundera till kring när ett uppdrag skall definieras, skapas eller utföras. Det är alltid ”NÅGON” som berörs på ett eller annat sätt.

Vill du få tydlighet och uppfattas tydlig och genomtänkt, gör en analys så att du får klart för dig VEM som vet, VEM som tycker, VEM som tror, VEM som kan och VEM som vill men framför allt VEM som skall…

Din kommunikation blir tydligare i slutändan. Bättre att tänka till före…

Du kommer snabbare till skott och du får snabbare och bättre effekt för du behöver inte göra omtag utan du har gjort rätt från början.

Du vet VEM som spelar rollen och det spelar roll för DU har kontrollen, undviker att bli överraskade att NÅGON visade sig vara ett troll eller ingick i gruppen bland andra troll.

Det är inget trolleri utan bara en saklig och lugn analys över aktörer som har olika roller…

Kommunikation…

Information och kommunikation skall vara enkel, tydlig och värdeskapande…

Lever du efter principerna, på engelska ”Push or Pull”, ”Tryck på eller drag”?

Det är lätt att vår kommunikation med modern teknik blir så enkel att vi överöser varandra med information.

Ta e-posten som ett exempel.

Vissa använder funktionen som ”chatt-funktion” genom att det skapas, liknande en pingpong match där någon av deltagarna gör allt i sin makt att returnera tillbaka bollen till den som trycker på för glatta livet, ett informationsutbyte i en aldrig sinande ström där ”tråden” kan bli lika tilltrasslad som ett garnnystan eller linan i en felfungerande fiskerulle…det blir hopplöst att spåra svar och frågor…

Hur många ärenden kan vi som människor, med bibehållet fokus och närvaro, hantera?

Vilken strategi eller inriktning har du i din organisation för att hantera informationsutbytet?

När använder du e-post?
När använder du sms?
När använder du telefonen?
Vilka andra information/kommunikationskanaler har
När kallar/kallas du till ett möte, antingen fysiskt eller distribuerat på distans med teknikstöd?

Hur förbereder du informationen och hur bidrar den med ett beslut till avslut?

Vad skapar för dig enkelhet, tydlighet och värde i kommunikationen med andra?

Hur hanterar du informationen enkelt, tydligt och värdeskapande med andra?

Vad och hur kommunicerar du tillsammans med andra?

Samarbete…

Samarbete är en förutsättning till hållbar utveckling i en verksamhet eller organisation.

Tage Danielsson har uttryck det på sitt finurliga sätt…

”En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!”

Tiden…

Det enda som är rättvist här i världen är att ingen har vare sig mer eller mindre tid än någon annan.

Nu tänker du kanske att, nä du där har du fel…

Om vi bortser från att olyckor, sjukdomar och andra händelser som ställer till det och förkortar vår tid så har vi alla 24 timmar om dygnet att disponera.

Ingen har vare sig mer eller mindre, alla har 24 timmar i ett dygn.
Hur du disponerar dessa 24 timmar står dig också helt fritt i normala fall.

Om vi utgår från det ”normala” att livet består av de tre beståndsdelarna; arbete, vila och fritid kan vi enklare få någon form av balans.

24/3 = 8.

8 timmar helt egen tid i drömmarnas värld!
8 timmar att dela med andra i gemensamma intressen och
8 timmar till att ”få bröd på bordet”.

Tar du av en del till förmån för en annan del får det konsekvenser, vilka du måste hantera.

Få det lite enklare i livet genom att vara konsekvent…då behöver du inte hantera så många konsekvenser.