Utvecklingen går inte precis långsammare nu än igår…

Vi jobbar mer mobilt och på språng genom bärbara datorer (laptops), plattor (”paddor”) och mobiltelefoner som knappt längre är telefoner utan små datorer. Som användare vill vi ha de olika verktyg och system som passar mig som enskild bäst.
2009 myntades för första gången uttrycket ”BYOD” (Bring Your Own Device) och diskussionen tog rejäl fart 2011. De senaste åren har det blivit mer krav på att individuellt få arbetsverktyg men detta kan ställa det. Det kan bli dyrt och äventyra hela verksamheten.

En i mängden…

Någon vill köra med sin egna Mac- eller PC-dator, kanske få använda ett helt annat operativsystem och någon annan vill prompt ha en viss typ av telefon. Detta leder till utmaningar för såväl stödfunktioner såsom inköp, och IT-driftavdelningar men i slutändan skall verksamhetsledningen förstå vad och hur den skall fatta beslut i frågan. Det gäller att skapa en samordning och faktabaserade besluten.

Det gäller att få kontroll på både ekonomi, drift, säkerhet och funktionalitet och då är det lätt att man skapar regelverk vilket i värsta fall kan leda till att du som användare ”mörkar” användandet för du ville ha ditt system, din flexibilitet.

När nu det mobila arbetssättet ökar ännu mer kanske du hittar en ”app” (applikation)som tycker är smart och stödjer dig i ditt arbete. Och det var ju så enkelt att installera den på din telefon och gratis var den dessutom! Det kan väl inte vara så tokigt.

Nu finns inte uttrycket ”BYOS” (Bring Your Own Software) men diskussionerna kanske kommer att komma eller åtminstone borde diskussionen komma upp.

Det är verksamheten som måste styra VAD och HUR det skall arbetas varför det är alldeles utmärkt att ta upp dessa frågor i ert egna verksamhetsutvecklingsarbete. Stödfunktionerna kan, precis som det benämns, stödja verksamheten med att ta fram rätt underlag för beslut.

Det är många olika aspekter som bör belysas innan det införs ett system eller programvara.
Om det blir tokigt kan du som enskild bli den lilla tuvan som välte hela lasset och det är ju inte så bra.

Konsekvenshantering

Eye in the sky…Bra film som kan nyttjas i utbildningssyfte

Du kan använda dig av lite olika medel och metoder för att skapa livsviktiga diskussioner i en grupp…

Ta denna mycket intressanta film vilken visar på konsekvenserna och problematiken i beslut mellan strategisk och operationell nivå där värderingar har den största påverkan oavsett.

Exempel på frågor ledande till diskussionen efteråt är;

Vem tar konsekvenserna av fattade beslut och hur påverkar det övriga medverkande?
Vad är rätt och vad är fel?
Kan du ställa dig bakom fattade beslut?
Vart går din egen gräns för lojalitet?
Vilken värdegrund skall vi ha i vår organisation?

Kommunikation…

Information och kommunikation skall vara enkel, tydlig och värdeskapande…

Lever du efter principerna, på engelska ”Push or Pull”, ”Tryck på eller drag”?

Det är lätt att vår kommunikation med modern teknik blir så enkel att vi överöser varandra med information.

Ta e-posten som ett exempel.

Vissa använder funktionen som ”chatt-funktion” genom att det skapas, liknande en pingpong match där någon av deltagarna gör allt i sin makt att returnera tillbaka bollen till den som trycker på för glatta livet, ett informationsutbyte i en aldrig sinande ström där ”tråden” kan bli lika tilltrasslad som ett garnnystan eller linan i en felfungerande fiskerulle…det blir hopplöst att spåra svar och frågor…

Hur många ärenden kan vi som människor, med bibehållet fokus och närvaro, hantera?

Vilken strategi eller inriktning har du i din organisation för att hantera informationsutbytet?

När använder du e-post?
När använder du sms?
När använder du telefonen?
Vilka andra information/kommunikationskanaler har
När kallar/kallas du till ett möte, antingen fysiskt eller distribuerat på distans med teknikstöd?

Hur förbereder du informationen och hur bidrar den med ett beslut till avslut?

Vad skapar för dig enkelhet, tydlighet och värde i kommunikationen med andra?

Hur hanterar du informationen enkelt, tydligt och värdeskapande med andra?

Vad och hur kommunicerar du tillsammans med andra?