Hur det började…

Efter 20 år inom Försvarsmakten med allehanda olika tjänster och uppdrag kom dagen 2004 då Garnisonen i Östersund skulle komma att läggas ned.

Under perioden 2004-2005 uppstår tankarna upp om att starta ett företag då en karriärväxling stod för dörren. Jag var vid det tillfället verksam i projektledningen för den internationella samverkansövningar.
Under årens lopp hade internationella stabsuppdrag och verksamheten med att följa uppkomna situationer och bidra till lösningar i dessa miljöer gjort att kompetensen och verksamheten kunde omvandlas till att stödja mer civila organisationer och funktioner med motsvarande tjänster.

Med tiden hade det byggts upp en erfarenhet och kompetens från arbete inom underrättelse- och säkerhetssektorn både nationellt och från internationella operationer och ledningsmiljöer.

PROCESSER leder till EFFEKT

Arbetet har inneburit att många övningar skapats. Genom att skapa inspel hämtade från verkligheten skapas väldigt bra träning och därmed upplevelsebaserad inlärning till målgruppen.

Övningsledning, eller, Exercise Control förkortas på engelska med EXCON.

Det var ju ganska klart att många skulle komma att kommentera just denna del i ett företagsnamn…

”X-convict” är ju inte kanske passande att nyttja men man kan ju alltid skoja lite…

Företagets verksamhet är att vara rådgivande och vara kunskapsbärare vilket gör att som konsult åt kunder gäller det att vara med…

(Eng) Consultant (Sp) Med

I arbetet som kunskapsbärare och rådgivare, verkandes med passionen och engagemanget i lösandet uppgiften, uppfattas företaget och konsulten av omgivningen som ”på”….och det är ju motsatt till ”off”…

”Mossa växer inte på rullande stenar!”

Inom fysiken är ”N” förkortningen för Newton, du vet han med äpplet som föll.
En massa som mätbart i tid förflyttas över en sträcka leder till en kraft när vi jobbar tillsammans…

Jag levererar var som helst utan begränsning; Lokalt, Regionalt, Nationellt och Internationellt

XC innebär ”Cross Country” – Here, there and everywhere…

Logon har sin innebörd och betydelse den också. Men det tar vi en annan gång…

PEXCON är ett konsultbolag, uppstartat av PER-ERIC EJSTES med målet att hjälpa dig med utveckling av dina processer för att skapa en trygg organisation vilket leder dig och organisationen till förbättrade resultat