PEXCON AB - Bidrar med utveckling till trygghet för individer, organsationer, företag och destinationer
PEXCON AB

Telephone +46 070225 27 12

 

PEXCON devis, ledstjärna och förhållningsätt är att;

"Trygghet säkrar ledningsprocessen"

Genom att reducera riskerna inom organisationen och verksamheten uppnås förbättrade resultat

PEXCON AB erbjuder organisations- och verksamhetsutveckling där verksamhetens olika delar analyseras utifrån nuläget  för att kunna utvecklas till en ännu mer välmående organisation.

Säkerhetsarbetet inarbetas som en naturlig del i det ständiga förbättringsarbetet.

Verksamheten är skalbara från enskild individ, organisationer, företag till destinationer och regioner.

Viktiga ledord för PEXCON är:

Tro - Tillit - Tolerans och Trygghet

Boka

Säker och trygg tillvaro
 -
Det handlar om kvalitet, tillit, engagemang och kontroll