Skynda långsamt

Fort och fel …säger uttrycket

Inför stundande tider av semester och ledighet vill vi gärna få klart allt så att vi kan gå på ledighet utan att ha massa saker ogjorda. Det är lätt att stressa på och då finns större risk att vi slarvar, att vi springer så fort att vi inte hinner med utan lätt snubblar.

Exempelvis, inför och under denna period av ledigheter finns det de som tar tillfället i akt och utnyttjar situationen vilket kan hota sig. Det är vanligt att antalet bluffakturor ökar under denna perioden. Oavsett vad du ägnar dig åt i företaget eller organisationen så skall du behålla de rutiner som du har haft under övriga delar av året. Att improvisera och gena i kurvan nu kan få förödande konsekvenser!

Gör en kontroll och påminn varandra om att ta det lugnt!

Skynda långsamt så kommer du tryggt och säkert i mål och får den välbehövda och välförtjänta vila och avkoppling som du/ni jobbat för att kunna få.

Koppla av, njut av lugnet med känslan av att du gjort det du skall, du skyndade långsamt och tog dig tryggt och säkert i mål. Du snubblade inte på upploppet, du vann över stressen för du bibehöll fokus hela vägen ut. Grattis till en välförtjänt kommande period med avkoppling och vila!

Dygnets alla timmar…

Det är fantastiskt vilka möjligheter vi har idag…
Det mesta går att göra ”online”, kanske lite för mycket ibland…

Du har väl lämnat in deklarationen, för det går ju sedan många år tillbaka att göra på nätet men du vet väl att du också kan lämna innan den efter 2 maj …du kan ju få anstånd intill den 16 juni men då skulle ansökan om det varit inne lite tidigare. Ja, det enklaste är väl att hålla deadline…
För företag är det fantastiskt vad det går att göra nästan dygnet runt…och många deadlines blir det…
Det är tur för oss människor, såväl om du är företagare eller löntagare att vissa myndigheter verkar tänka att vi skall ha ett ”normalt” liv.
Det är kanske tur att skattemyndigheten har stängt på nätet några timmar på nätet – ja, man kan ju undra om de har några små, små människor som sitter inträngda i servrarna och måste få gå ut och sträcka på sig emellanåt…Vid bankerna verkar de ha väldigt långa bensträckare…
😉
Nu tar vi oss alla en bensträckare eller ryggrätare och kommer tillbaka med förnyade krafter och möter en ny morgondag, pigga och fräscha!
Skulle du nu drömma om någon bit här eller där, släpp då ut dem och gör som skatteverket och ge impulserna eller elektronerna ledigt några timmar så de får vila upp sig.
Väl mött till en ny skön morgondag där resultaten inte lär vänta på sig…

Kommunikation…

Information och kommunikation skall vara enkel, tydlig och värdeskapande…

Lever du efter principerna, på engelska ”Push or Pull”, ”Tryck på eller drag”?

Det är lätt att vår kommunikation med modern teknik blir så enkel att vi överöser varandra med information.

Ta e-posten som ett exempel.

Vissa använder funktionen som ”chatt-funktion” genom att det skapas, liknande en pingpong match där någon av deltagarna gör allt i sin makt att returnera tillbaka bollen till den som trycker på för glatta livet, ett informationsutbyte i en aldrig sinande ström där ”tråden” kan bli lika tilltrasslad som ett garnnystan eller linan i en felfungerande fiskerulle…det blir hopplöst att spåra svar och frågor…

Hur många ärenden kan vi som människor, med bibehållet fokus och närvaro, hantera?

Vilken strategi eller inriktning har du i din organisation för att hantera informationsutbytet?

När använder du e-post?
När använder du sms?
När använder du telefonen?
Vilka andra information/kommunikationskanaler har
När kallar/kallas du till ett möte, antingen fysiskt eller distribuerat på distans med teknikstöd?

Hur förbereder du informationen och hur bidrar den med ett beslut till avslut?

Vad skapar för dig enkelhet, tydlighet och värde i kommunikationen med andra?

Hur hanterar du informationen enkelt, tydligt och värdeskapande med andra?

Vad och hur kommunicerar du tillsammans med andra?

Tiden…

Det enda som är rättvist här i världen är att ingen har vare sig mer eller mindre tid än någon annan.

Nu tänker du kanske att, nä du där har du fel…

Om vi bortser från att olyckor, sjukdomar och andra händelser som ställer till det och förkortar vår tid så har vi alla 24 timmar om dygnet att disponera.

Ingen har vare sig mer eller mindre, alla har 24 timmar i ett dygn.
Hur du disponerar dessa 24 timmar står dig också helt fritt i normala fall.

Om vi utgår från det ”normala” att livet består av de tre beståndsdelarna; arbete, vila och fritid kan vi enklare få någon form av balans.

24/3 = 8.

8 timmar helt egen tid i drömmarnas värld!
8 timmar att dela med andra i gemensamma intressen och
8 timmar till att ”få bröd på bordet”.

Tar du av en del till förmån för en annan del får det konsekvenser, vilka du måste hantera.

Få det lite enklare i livet genom att vara konsekvent…då behöver du inte hantera så många konsekvenser.