Världsliga problem…

Problem härstammar från grekiskans problema vilket betyder;
det förelagda, uppgift.
Många använder ordet i betydelsen svårighet, andra ser hellre betydelsen utmaning.

Genom att skapa oss en överblick över utmaningarna kan vi hitta möjligheterna och lösningarna.
Om vi har mål uppsatta gäller det att nå dessa och för att kunna navigera framåt mot målen vill vi kunna läsa av vägen så att vi säkert och tryggt tar oss fram utan att hamna i problemen.

Vissa problem som uppstår kan vara svåra att förutse.

Konsekvenserna som problemen orsakar kan få väldigt stor påverkan på oss, ingen olycka kommer ensam brukar vi kunna säga.
Följdeffekterna skall aldrig bortses från men har vi kontroll över händelserna och har gjort konsekvensanalyserna går det snabbare att komma tillbaka till ett normalläge.

Genom informationstekniken kan vi få lite bättre kontroll över olika händelser i vår omvärld och därigenom skapa lite handlingsfrihet och trygghet.

’Igår’ var den omedelbara närheten den närmaste omgivningen men idag är hela världen vår omedelbara närhet. Det som händer ’där’ kan få konsekvenser ’här’ och omvänt.

Det känns skönt och tryggt att veta att ’här’, i vår omedelbara omgivningen, händer inte så mycket och skall vi ut och resa, besöka någon, handla med någon, samverka med någon annan ’där’ kan det vara bra att veta vad som händer, om det finns några problem och om det har uppstått några konsekvenser… ja, detta kanske är ett världsligt problem…graden och konsekvenserna av de olika problemen det tål att tänkas men först måste man veta vad som händer och kan hända genom lite omvärldsbevakning…

I länken nedan kan du studera lite pågående ”problem” i vår omvärld…

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

Dygnets alla timmar…

Det är fantastiskt vilka möjligheter vi har idag…
Det mesta går att göra ”online”, kanske lite för mycket ibland…

Du har väl lämnat in deklarationen, för det går ju sedan många år tillbaka att göra på nätet men du vet väl att du också kan lämna innan den efter 2 maj …du kan ju få anstånd intill den 16 juni men då skulle ansökan om det varit inne lite tidigare. Ja, det enklaste är väl att hålla deadline…
För företag är det fantastiskt vad det går att göra nästan dygnet runt…och många deadlines blir det…
Det är tur för oss människor, såväl om du är företagare eller löntagare att vissa myndigheter verkar tänka att vi skall ha ett ”normalt” liv.
Det är kanske tur att skattemyndigheten har stängt på nätet några timmar på nätet – ja, man kan ju undra om de har några små, små människor som sitter inträngda i servrarna och måste få gå ut och sträcka på sig emellanåt…Vid bankerna verkar de ha väldigt långa bensträckare…
😉
Nu tar vi oss alla en bensträckare eller ryggrätare och kommer tillbaka med förnyade krafter och möter en ny morgondag, pigga och fräscha!
Skulle du nu drömma om någon bit här eller där, släpp då ut dem och gör som skatteverket och ge impulserna eller elektronerna ledigt några timmar så de får vila upp sig.
Väl mött till en ny skön morgondag där resultaten inte lär vänta på sig…