Tiden…

Det enda som är rättvist här i världen är att ingen har vare sig mer eller mindre tid än någon annan.

Nu tänker du kanske att, nä du där har du fel…

Om vi bortser från att olyckor, sjukdomar och andra händelser som ställer till det och förkortar vår tid så har vi alla 24 timmar om dygnet att disponera.

Ingen har vare sig mer eller mindre, alla har 24 timmar i ett dygn.
Hur du disponerar dessa 24 timmar står dig också helt fritt i normala fall.

Om vi utgår från det ”normala” att livet består av de tre beståndsdelarna; arbete, vila och fritid kan vi enklare få någon form av balans.

24/3 = 8.

8 timmar helt egen tid i drömmarnas värld!
8 timmar att dela med andra i gemensamma intressen och
8 timmar till att ”få bröd på bordet”.

Tar du av en del till förmån för en annan del får det konsekvenser, vilka du måste hantera.

Få det lite enklare i livet genom att vara konsekvent…då behöver du inte hantera så många konsekvenser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *