Världsliga problem…

Problem härstammar från grekiskans problema vilket betyder;
det förelagda, uppgift.
Många använder ordet i betydelsen svårighet, andra ser hellre betydelsen utmaning.

Genom att skapa oss en överblick över utmaningarna kan vi hitta möjligheterna och lösningarna.
Om vi har mål uppsatta gäller det att nå dessa och för att kunna navigera framåt mot målen vill vi kunna läsa av vägen så att vi säkert och tryggt tar oss fram utan att hamna i problemen.

Vissa problem som uppstår kan vara svåra att förutse.

Konsekvenserna som problemen orsakar kan få väldigt stor påverkan på oss, ingen olycka kommer ensam brukar vi kunna säga.
Följdeffekterna skall aldrig bortses från men har vi kontroll över händelserna och har gjort konsekvensanalyserna går det snabbare att komma tillbaka till ett normalläge.

Genom informationstekniken kan vi få lite bättre kontroll över olika händelser i vår omvärld och därigenom skapa lite handlingsfrihet och trygghet.

’Igår’ var den omedelbara närheten den närmaste omgivningen men idag är hela världen vår omedelbara närhet. Det som händer ’där’ kan få konsekvenser ’här’ och omvänt.

Det känns skönt och tryggt att veta att ’här’, i vår omedelbara omgivningen, händer inte så mycket och skall vi ut och resa, besöka någon, handla med någon, samverka med någon annan ’där’ kan det vara bra att veta vad som händer, om det finns några problem och om det har uppstått några konsekvenser… ja, detta kanske är ett världsligt problem…graden och konsekvenserna av de olika problemen det tål att tänkas men först måste man veta vad som händer och kan hända genom lite omvärldsbevakning…

I länken nedan kan du studera lite pågående ”problem” i vår omvärld…

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *