Skynda långsamt

Fort och fel …säger uttrycket

Inför stundande tider av semester och ledighet vill vi gärna få klart allt så att vi kan gå på ledighet utan att ha massa saker ogjorda. Det är lätt att stressa på och då finns större risk att vi slarvar, att vi springer så fort att vi inte hinner med utan lätt snubblar.

Exempelvis, inför och under denna period av ledigheter finns det de som tar tillfället i akt och utnyttjar situationen vilket kan hota sig. Det är vanligt att antalet bluffakturor ökar under denna perioden. Oavsett vad du ägnar dig åt i företaget eller organisationen så skall du behålla de rutiner som du har haft under övriga delar av året. Att improvisera och gena i kurvan nu kan få förödande konsekvenser!

Gör en kontroll och påminn varandra om att ta det lugnt!

Skynda långsamt så kommer du tryggt och säkert i mål och får den välbehövda och välförtjänta vila och avkoppling som du/ni jobbat för att kunna få.

Koppla av, njut av lugnet med känslan av att du gjort det du skall, du skyndade långsamt och tog dig tryggt och säkert i mål. Du snubblade inte på upploppet, du vann över stressen för du bibehöll fokus hela vägen ut. Grattis till en välförtjänt kommande period med avkoppling och vila!

Kommunikation…

Information och kommunikation skall vara enkel, tydlig och värdeskapande…

Lever du efter principerna, på engelska ”Push or Pull”, ”Tryck på eller drag”?

Det är lätt att vår kommunikation med modern teknik blir så enkel att vi överöser varandra med information.

Ta e-posten som ett exempel.

Vissa använder funktionen som ”chatt-funktion” genom att det skapas, liknande en pingpong match där någon av deltagarna gör allt i sin makt att returnera tillbaka bollen till den som trycker på för glatta livet, ett informationsutbyte i en aldrig sinande ström där ”tråden” kan bli lika tilltrasslad som ett garnnystan eller linan i en felfungerande fiskerulle…det blir hopplöst att spåra svar och frågor…

Hur många ärenden kan vi som människor, med bibehållet fokus och närvaro, hantera?

Vilken strategi eller inriktning har du i din organisation för att hantera informationsutbytet?

När använder du e-post?
När använder du sms?
När använder du telefonen?
Vilka andra information/kommunikationskanaler har
När kallar/kallas du till ett möte, antingen fysiskt eller distribuerat på distans med teknikstöd?

Hur förbereder du informationen och hur bidrar den med ett beslut till avslut?

Vad skapar för dig enkelhet, tydlighet och värde i kommunikationen med andra?

Hur hanterar du informationen enkelt, tydligt och värdeskapande med andra?

Vad och hur kommunicerar du tillsammans med andra?

Samarbete…

Samarbete är en förutsättning till hållbar utveckling i en verksamhet eller organisation.

Tage Danielsson har uttryck det på sitt finurliga sätt…

”En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!”